Boomkwekerij 't Herenland

Diep geworteld in de notenwereld

Disclaimer

Boomkwekerij ‘t Herenland V.O.F. spant zich in om de informatie op deze website actueel te houden of aan te vullen. Ondanks deze zorgvuldigheid bestaat de kans dat de inhoud niet actueel, onvolledig of onjuist is.

De informatie die op deze website wordt aangeboden is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F. heeft het recht om op elk moment de informatie aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarvan mededeling aan u te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Overeenkomsten worden alleen gesloten door het aanvaarden van een offerte van Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F. Op alle overeenkomsten die worden gesloten met Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.  

Boomkwekerij ’t Herenland tracht deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. 

Boomkwekerij ’t Herenland sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of in verband staat met het gebruik van deze website, het gebruiken van de informatie op deze website of het tijdelijk niet kunnen gebruiken van deze website. 

Onze producten zijn een natuurproduct. Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F. kan niet garanderen dat onze producten voldoen aan het beeld of de vorm dat de klant of de afnemer ervan heeft. 

Omdat omstandigheden kunnen verschillen en het gebruik van onze producten buiten onze controle plaatsvindt, kan Boomkwekerij ’t Herenland V.O.F. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het toepassing van de informatie op deze website. 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere informatie die is te vinden op deze website vereenvoudigen, opslaan of openbaar maken in welke vorm dan ook. Het gebruik van de informatie op deze website is wel toegestaan voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Boomkwekerij ’t Herenland.